Desinfisering og bevarende tiltak

Tusen takk for at du bidrar til kommende generasjoner av både fisk og fiskere!

Regler rundt desinfisering for alle bruker av Verdalselva.

Østnes Camping tilbyr selvfølgelig desinfisering for alle. Det er uhyre viktig at våre regler rundt desinfisering følges nøye av alle bruker av Verdalselva.

Før du starter noen form for fiske i elva, må du desinfisere alt fiskeutstyret. Dette er viktig for å unngå smitte av den dødelige parasitten Gyrodactylus salaris. Gyro dør i saltvann, men kan overleve på vått fiskeutstyr (jakker, fluer, kanoer, sluk, plastposer, vadere osv.) i mange dager. Det er derfor utrolig viktig at du som ansvarlig fisker og alle andre som utøver vannsport i Verdalselva desinfiserer utstyret hver gang du bytter elv.

Med den økende mengden sykdommer i oppdrettsindustrien, er det viktigere enn noen sinne å desinfisere. Virkestoffene i desinfiseringsvesken dreper også andre parasitter og smittestoffer som du kan ha kommet borti, f.eks gjennom fiske etter rømt oppdrettslaks.

 
Du er ansvarlig for ditt utstyr og smitte du kan bringe med deg så dette må du huske på:
  • Ikke flytt fisk mellom vassdrag
  • Ikke vask eller sløy fisk andre steder enn der du fanget den
  • Ikke slå ut vann i andre vassdrag enn der du hentet det (vannflasker osv)
  • Desinfiser alt fiskeutstyret før bruk
 

Båter, kajakker, kano, flytemadrasser og annet må også desinfiseres eller være helt tørt før det flyttes
Langs Verdalselva er det en rekke desinfiseringsstasjoner.  Her kan du desinfisere fiskeutstyret (husk sluk- og fluebokser, håv og andre ting som har vært i kontakt med vann i andre vassdrag). Desinfiseringen skjer med et preparat som heter Virkon-S i en 1% oppløsning. Dette skader ikke klær eller fiskeutstyr. 

 
Verdalselvas desinfiseringsstasjoner:
  • Østnes Camping (Vår camping)
  • Vuku Bilsenter (kart)
  • Stiklestad Camping (kart)
  • VJFF Landfald (kart)
    Ellers så kan du desinfisere hos flere grunneiere.