Østnesfossen nå med vannføring på 11 m³/s

Siste fangster

Dato Vekt Vald/Sone Fisker/Roer Redskap Art CR