Granbo Flyfishing laksefiskekurs for damer sesongen 2022 på Austnes Salmon Lodge…

Granbo Flyfishing laksefiskekurs for damer sesongen 2022 på Austnes Salmon Lodge.
Dato: torsdag 7.juli kl 1200 – søndag 10. juli kl 1200.
NB! kun 2 stk ledige plasser.
·

Granbo Flyfishing laksefiskekurs for damer sesongen 2022.
Verdalselva, Austnes Salmon Lodge.
Dato: torsdag 7.juli kl 1200 – søndag 10. juli kl 1200. Damekurset fra 2021 sesongen ble veldig populært, så vi fortsetter med dette også i 2022. Kurset blir flyttet fra Forra til Verdalselva, jeg har vært på befaring og fisket på dette nye valdet sesongen 2021. Så jeg gleder meg veldig til å arrangere laksefiskekurset i Verdalselva og på Austnes valdet som er et helt suverent laksevald. Austnes salmon Lodge. (web:austneslaks.no) Valdet er ca 2 km lang, vi fisker på begge sider av elva, og under kurset så har vi valdet… MoreSource

Comments are closed.